रेडियो टक सो उत्पादन सम्बन्धि सीप विकास तालिम । यो तालिमपछी सहभागि रेडियो उत्पादकहरुले आफ्नै पहलमा टक सो उत्पादन गर्न सक्नेछन् ।

Course Timeline:
कुनै एक बिषयमा एक वा दुई भन्दा बढी विषय बिज्ञ वा सरोकारवाला वा सरकारी अधिकारीसँग गरिने छलफल नै रेडियो टक सो हो । टक सो………………
उद्देश्य, समेटिने बिषय र अतिथि चयनको आधारमा टक सो बिभिन्न तरिकाले उत्पादन गर्न सकिन्छ । यहाँ टक सो का केही प्रकारहरुमा छलफल गर्न खोजिएको छ ।
तत्काल तथा दिर्घकालिन महत्वमा जुनसुकै बिषयमा रेडियो टक सो उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर त्यसो भन्दैमा टक सो तयार गर्नका लागि सबै नै बिषय उपयुक्त हुन्छन् भनेर बुझ्नु हुदैन । रेडियो टक सो गर्नका लागि बिषयबस्तुको योजना राम्रोसँग गर्नुपर्छ । बिषय पहिचान वा छनौट गर्दा रेडियो टक सो सञ्चालकसँग निम्न प्रश्नहरुको उत्तर हुनुपर्छ ।
रेडियो टक सो अन्य रेडियो स्वरुपभन्दा फरक छ । अरुले लेखेको स्कृप्ट बाचन गर्नुजति सजिलो टक सो चलाउन हुन्न । टक सो उत्पादन तथा प्रशारण गर्नका लागि:
टक सो उत्पादन तथा प्रशारण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु छन् । के गर्दा हुन्छ र के गर्नु हुदैन थाहा पाउनु पर्छ । यस खण्डमा टक सो तयार पार्दा र सञ्चालन गर्दा गर्न हुने र नहुने कुराहरु निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ ।
Test
तल सोधिएका सबै प्रश्...

Free

Get Now

Course Reviews:

Average Rating 0
0 Ratings
Details
5 Stars 0
4 Stars 0
3 Stars 0
2 Stars 0
1 Stars 0

No reviews yet.